Sanna Stenhuggeri © 2007

Nyheter

• Välkommen ! »
Välkommen till vår nya hemsida. Sidan är under uppbyggnad och kommer efter hand att få ett större innehåll.

 

 

A

 


Egna önskemål och ideer

Eftersom vi tillverkar alla våra gravstenar efter beställning går det givetvis att få vilken design eller typ som man önskar. Om man själv har en ide som man vill förverkliga så går det utmärkt att komma till oss med en skiss eller liknande och förklara vad man vill ha. Att det är en personlig design gör inte stenen dyrare i sig självt utan det avgörande är ju hur pass tidskrävande som stenen är att tillverka.

Gränserna för vilka designer som man kan använda sig av sätts dels av att det skall vara möjligt att tillverka stenen, dels att man skall få kyrkogårdsstyrelsens godkännande före uppsättning. Det finns vissa regler, främst begränsningar i tillåtna storlekar liksom krav på att det skall anses vara förenligt med god gravsed och inte får innehålla texter eller symboler som kan verka anstötliga.

Vi kan även utföra texter på andra språk och med andra alfabet, förutsatt att vi får en korrekt förlaga att arbeta efter. Vi har t.ex. levererat stenar med kinesisk, japansk, hebreisk, arabisk och persisk text.

Välkomna in i vår butik eller att kontakta oss !   

 


Utöver gravstenar så kan vi även leverera andra stenarbeten, t.ex. köksbänkar, byggnadssten m.m. 

Vi kan leverera alla normalt förekommande stensorter. Vi använder huvudsakligen svensk sten men kan även leverera importerade sorter.

Adress: Sannaplan8                  414 73 Göteborg

Telefon: 031-248948 e. 146423

email: info@sannastenhuggeri.se