Sanna Stenhuggeri © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Nyheter

• Välkommen ! »
Välkommen till vår nya hemsida. Sidan är under uppbyggnad och kommer efter hand att få ett större innehåll.

 

 

 


Kullerstenar (naturstenar)

Kullerstenar har blivit ett alternativt till konventionella gravstenar, framför allt på vissa gravfält med små gravar.

Vi kan leverera kullerstenar som vi själva tagit fram och vi kan även göra text och eventuell bearbetning av stenar som kunder själva kommer med. Många, men inte alla, kullerstenar behöver slipas eller jämnas till på själva textytan för att texten skall bli så bra som möjligt.

Vi har ett antal kullerstenar vid vår utställning. Eftersom varje sten är unik så varierar ju utbudet. Nya stenar kommer in med jämna mellanrum, beroende på hur fort de som finns på plats blir sålda.

Egen kullersten:

Om man själv väljer en sten som man vill ha en inskription gjord i så är det vissa saker som man bör tänka på. Är stenen lagom stor ? Eftersom endast en mindre del av stenen brukar gå att använda som textyta så kan det bli platsbrist om den är för liten, framför allt om mer än ett namn skall graveras in. Om det är så att något ytterligare namn kan tillkomma i framtiden måste man givetvis ta med detta i beräkningen. Om stenen å andra sidan är för stor blir det dels dyrare att få den på plats om lyftkran måste användas, dels kan man komma i konflikt med de restriktioner som kyrkogårdarna har vad det gäller tillåten storlek på gravsten.

En annan synpunkt är hur textytan ser ut. Alltför ojämna ytor kan bli svårt att få snygg text på. Om stenen har sprickor i ytskiktet kan bitar av bokstäver lossna vid graveringen.

Färgen på en kullersten kan variera. Det går utmärkt både med ljusa och med mörka stenar, men man får anpassa texten efter detta så att det syns bra. T.ex. fungerar ju nedhuggen svartmålad text bra på ljusa stenar men inte på riktigt mörka.

 

 


Utöver gravstenar så kan vi även leverera andra stenarbeten, t.ex. köksbänkar, byggnadssten m.m. 

Vi kan leverera alla normalt förekommande stensorter. Vi använder huvudsakligen svensk sten men kan även leverera importerade sorter.

Adress: Sannaplan8                  414 73 Göteborg

Telefon: 031-248948 e. 146423

email: info@sannastenhuggeri.se