Sanna Stenhuggeri © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Nyheter

• Välkommen ! »
Välkommen till vår nya hemsida. Sidan är under uppbyggnad och kommer efter hand att få ett större innehåll.

 

 

 


Personalisering av gravstenar

Att göra gravstenar mera personliga och anpassade till de avlidna har blivit allt vanligare. Detta kan ske på olika sätt och vi skall här bara nämna några av de vanligaste:

Personlig text - namnteckning

I stället för att hugga in text med någon av våra standardfonter kan man välja att använda personens namnteckning. Man får då göra en bedömning om personens namnteckning lämpar sig för detta. T.ex. vill man väl oftast att det skall gå att relativt enkelt utläsa vad som står och då bör ju inte namnteckningen vara alltför abstrakt. En alltför "spretig" namnteckning kan vålla konflikter på stenytan, speciellt om mer än ett namn skall graveras in. Men de allra flesta namnteckningar går att använda och vi behöver då bara få en förlaga vilken kan bestå av vilket dokument som helst där personen skrivit sin namnteckning, t.ex. ett brev, en ID-handling, ett köpe- eller hyreskontrakt eller liknande.

Porslinsbilder

Fotografier inbrända i porslin ger möjlighet att sätt en bild av den avlidne på stenen. Vi behöver då en förlaga som antingen kan vara ett konventionellt fotografi eller en fil med ett digitalt foto. Fotot kan vara i färg eller svart-vitt och man kan sedan beställa en bild i valfri storlek och form (t.ex. oval, rund eller rektangulär). När foton av denna typ först dök upp i Sverige var hållbarheten begränsad men tekniken har utvecklats och dagens bilder från vår italienske leverantör har mycket god beständighet. Vi gör sedan en liten nedsänkning i stenen och monterar fast bilden där. Det somn är viktigt i sammanhanget är givetvis att man väljer ett original av god kvalitet. Ju större bild, ju viktigare blir detta. Vissa fel kan retuscheras bort digitalt vid tillverkningen men bilden bör t.ex. inte vara oskarp. Bilder tagna med moderna kameror brukar gå utmärkt medan flertalet bilder tagna med mobiltelefoner inte riktigt håller måttet. Om förlagan är ett vanligt fotografi och ser skarpt ut på fotot brukar det inte vara några problem.

Inhuggna bilder

Porträtt och liknande kan även huggas in i stenen med en av några olika tekniker. Bilden får mycket god hållbarhet och blir i samma plan som stenytan eftersom den görs direkt på denna. Tekniken lämpar sig dock inte för alla stensorter. Mest används den på polerad svart granit. Ett fotografi eller en digitalbild duger utmärkt som förlaga.

Personligt stenval - kullerstenar

Om man tänkt sig att använda en natursten (kullersten) så finns det möjlighet att skapa en personlig anknytning genom att välja en sten t.ex. från den avlidnes villatomt, lantgård eller sommarställe. Det finns vissa praktiska saker som man då bör tänka på, t.ex. vad det gäller storlek, färg, sprickfrihet m.m. Mera information om detta finns under fliken Kullerstenar.

 


Utöver gravstenar så kan vi även leverera andra stenarbeten, t.ex. köksbänkar, byggnadssten m.m. 

Vi kan leverera alla normalt förekommande stensorter. Vi använder huvudsakligen svensk sten men kan även leverera importerade sorter.

Adress: Sannaplan8                  414 73 Göteborg

Telefon: 031-248948 e. 146423

email: info@sannastenhuggeri.se