Sanna Stenhuggeri © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Nyheter

• Välkommen ! »
Välkommen till vår nya hemsida. Sidan är under uppbyggnad och kommer efter hand att få ett större innehåll.

 

 

 


Inskriptioner och textkompletteringar

Vi utför alla slag av inskriptioner och textkompletteringar. Ofta handlar det om att ännu en person skall gravsättas i samma grav och att därför texten måste kompletteras med ett nytt namn och tillhörande datum- och årtalsangivelser. Ibland kan det handla om att t.ex. en minnestext skall huggas in i ett berg eller liknande.

Vi har olika textstilar (fonter) att erbjuda men när det gäller kompletteringar så är det klart vanligaste att man använder samma stil och skrivsätt som det som finns på graven sedan tidigare.

De flesta gravstenar kan tas ned så att arbetet kan utföras på vår verkstad strax utanför Kungsbacka. Detta är oftast det enklaste förfarandet. I en del fall är detta inte möjligt eller lämpligt, t.ex. för att stenen är ovanligt stor och tung, sitter fast så att den inte enkelt kan lossas eller befinner sig på en plats dit det är så långt att åka att det dubbla resande som krävs vid ned- och uppmontering överväger jämfört med att det är enklare att arbeta på verkstad. I sådana fall utför vi arbetet på plats.

De allra flesta texttyper kan kompletteras i efterhand. Ett undantag är dock text som är fristående, d.v.s. texten står upp från underlaget och resten av stenen är nedsänkt till en lägre nivå. Eftersom det endast går att hugga bort sten men inte att lägga till så går sådan text inte att komplettera i efterhand, om inte en textyta har sparats för detta redan vid stenens tillverkning. Tänkbara lösningar i sådana fall blir att antingen välja en annan texttyp för den tillkommande texten eller att slipa om hela stenen och göra om all text. Det senare blir givetvis ett dyrare alternativ.

Värt att tänka på: Vid textkomplettering kommer gravstenen att få en nygjord och en äldre text. Den nya ser givetvis fräsch och snygg ut, men den gamla har ofta blivit smutsig eller belagts med alger eller lavar om det har gått många år emellan. Den nya kommer då att se helt annorlunda ut och den gamla framstår som verkligen smutsig. Vi rekommenderar därför våra kunder att alltid beställa tvätt av stenen i dessa fall. Om vi utför inskriptionen på verkstad och tvätt är beställd samtidigt så utför vi denna för halva ordinarie priset.

 

 


Utöver gravstenar så kan vi även leverera andra stenarbeten, t.ex. köksbänkar, byggnadssten m.m. 

Vi kan leverera alla normalt förekommande stensorter. Vi använder huvudsakligen svensk sten men kan även leverera importerade sorter.

Adress: Sannaplan8                  414 73 Göteborg

Telefon: 031-248948 e. 146423

email: info@sannastenhuggeri.se