Sanna Stenhuggeri © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Nyheter

• Välkommen ! »
Välkommen till vår nya hemsida. Sidan är under uppbyggnad och kommer efter hand att få ett större innehåll.

 

 

A

 


Lösa gravstenar och olycksrisker

Efter en tragisk dödsolycka nyligen då en ung flicka klämdes ihjäl under en gravsten som  välte då hon råkade knuffa till den så har landets kyrkogårdar satt igång med en omfattande kontroll av gravstenar. De som sitter lösa läggs ned för att undvika olyckor. Det är gravägarens ansvar att stenen är ordentligt fastsatt, men det finns åtskilliga tveksamheter om vad som egentligen gäller vad det gäller äldre stenar. Äldre stenar är ofta inte uppsatta på ett sätt som tillgodoser dagens bestämmelser och krav, men kraven gäller inte retroaktivt, d.v.s. det finns inget krav på att alla äldre stenar måste monteras om enligt nya regler. Så länge som de står stabilt så kräver man inga åtgärder. När vi demonterar en sten för t.ex. omslipning eller inskription så sätts den normalt tillbaka på samma sätt som den satt innan. Ser vi att stenen uppenbart inte står tillräckligt så kontaktar vi kunden och meddelar att tilläggsarbeten krävs för att vi enligt kyrkogårdens regler skall få sätta upp stenen. Sådana arbeten ingår inte i det normala priset för inskriptioner eller omslipningar.

Enligt gällande bestämmelser så skall stenar på sockel vara så monterade att de relativt enkelt går att ta loss för nödvändiga åtgärder. Det gör att vi inte längre får gjuta fast stenarna på dess dubbar i de fall då stenen sitter på en sockel, utan fastsättningen bygger i stället på att dubbama är så pass långa att stenen omöjligt kan välta. En sten som monterats på detta sätt kan man ibland röra lite fram och tillbaka, men bara mycket lite, sedan stoppar dubbarna.

Man bör vara observant på att man aldrig drar i eller känner på en nyuppsatt sten. Stenen är ju fastgjuten med betong i botten och denna måste få stelna ordentligt. Rör man stenen innan dess kan den komma att sitta snett eller att sitta löst. Sommartid härdar den på mindre än ett dygn, men vid kylig  väderlek går detta mycket långsammare och kan ta 3-4 dagar, vid riktigt kallt väder upp till en vecka. Om så kall väderlek råder att det är risk för att betongen fryser går det inte att montera upp stenar annat än i vissa speciella fall.

Vi utför givetvis alla former av ommonteringar och uppsäkringar av alla typer av gravstenar, även äldre sådana. Stenar som lagts ned av kyrkogården eller som sitter farligt löst tas f.n. med förtur vid ommonteringarna för att hålla korta leveranstiden på dessa.

Man kan tillägga att även stenar som satts fast på reglementsenligt sätt kan dras ned, sparkas ned eller liknande. Mot vandalisering hjälper det inte med god fastsättning. Vid denna typ av skador får man oftast ersättning från sin hemförsäkring. Tjälskjutning eller marksättningar, liksom stora trädrötter, kan också de ge sådana krafter att även väl monterade stenar lossnar eller kommer snett. På vissa kyrkogårdar, där marken under består av lös lera och liknande, kan det vara ett återkommande problem med att stenar gång på gång vill komma snett eller lossna. Det gäller samma som vid husbygge, är inte marken under stenen stabil så hjälper inte ens den bästa fastsättning.

Stölder av gravurnor och vaser

Det har under den senaste tiden varit ett antal fall av stölder av gravurnor, vaser m.m. på vissa kyrkogårdar. Det är djupt beklagligt att vissa personer inte längre repekterar kyrkogårdsfriden. Det som man kan göra som skyddsåtgärder är dels att sätta fast dyrbarare objekt som t.ex. vaser, urnor och blomskålar av sten vid den fasta gravstenen, dels att gravera in initialerna till den gravsattes namn i objektet. Det blir då betydligt mindre attraktivt för tjuvar.

 


Utöver gravstenar så kan vi även leverera andra stenarbeten, t.ex. köksbänkar, byggnadssten m.m. 

Vi kan leverera alla normalt förekommande stensorter. Vi använder huvudsakligen svensk sten men kan även leverera importerade sorter.

Adress: Sannaplan8                  414 73 Göteborg

Telefon: 031-248948 e. 146423

email: info@sannastenhuggeri.se